PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN AQUA CITY

Aqua City có nhiều phương án thanh toán khác nhau, tương ứng sẽ có những ưu đãi khác nhau.

Sau đây là các phương án thanh toán của Phân khu Đảo Phượng Hoàng, Phoenix South:

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN CHUẨN ĐẶC BIỆT

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN CHUẨN ĐẶC BIỆT

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN NHANH TRƯỚC HẠN

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN NHANH TRƯỚC HẠN

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG

PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN VAY NGÂN HÀNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.